Promotic

Trendy - karta objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vytvoření a editace seznamu trendů
Konfigurátory:
Připojení ke zdroji dat
ServerTyp připojení ke zdroji dat.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionType.
0 - Bez připojení - Trend nebude připojen k žádnému zdroji dat.
1 - Trendy této aplikace - Trend bude připojen na lokální zdroj dat (trend server této aplikace).
2 - Připojit trendy na jiné Web adrese - Trend bude připojen na vzdálený server trendů.
Aby toto připojení fungovalo i ve Web obrazu, je nutno aby aplikace PROMOTIC (která je vzdáleným serverem trendů) měla v objektu PmaWeb nastaven konfigurátor "Rozšířená konfigurace" na hodnotu povolující CorsOrigins.
SkupinaPřipojení ke konkrétní skupině daného serveru
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionGroup.
Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÝ SYSTÉMOVÝ text (vyhodnocuje se při otevírání okna).
TrendPřipojení na konkrétní veličinu ve skupině
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionItem.
Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÝ SYSTÉMOVÝ text (vyhodnocuje se při otevírání okna).
AdresaURL adresa vzdáleného serveru trendů
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionServer.
UživatelJméno uživatele pro přihlášení
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionUser.
HesloHeslo pro přihlášení
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionPassword.
Základní nastavení
ViditelnostNastaví zobrazení/nezobrazení (vykreslení) průběhu
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Visible.
Trend IDJednoznačný identifikátor trendového připojení
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ID.
Název trenduNázev trendu.
Pokud se zde zadá hodnota $default, pak se dosadí hodnota získaná ze serveru.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
JednotkaNázev jednotky.
Pokud se zde zadá hodnota $default, pak se dosadí hodnota získaná ze serveru.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Unit.
MinimumMinimální hodnota rozsahu trendu.
Pokud se zde zadá hodnota $default, pak se dosadí hodnota získaná ze serveru.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ValueMin.
MaximumMaximální hodnota rozsahu trendu.
Pokud se zde zadá hodnota $default, pak se dosadí hodnota získaná ze serveru.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ValueMax.
BarvaBarva trendu.
Pokud se zde zadá hodnota $default, pak se dosadí hodnota získaná ze serveru.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Color.
Zobrazit v tabulceNastavení/zjištění zda daný objekt tvTrend bude viditelný v tabulkovém módu
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti EnabledInTable.
Vzhled
Přidá nový styl
Smazání vybraného stylu
Změna pořadí stylu směrem nahoru
Změna pořadí stylu směrem dolů
Id styluIdentifikátor stylu
PlatnostFunkce platnosti stylu
Grafický mód
Typ grafuTyp vykreslení grafu
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Type.
Čárový - Čárový graf
Schody - Schodovitý graf
Schody vodorovné - Schody nespojitě
Sloupce - Sloupcovitý graf
3D sloupce - Sloupcovitý 3D graf
Konstanta - Vykreslena konstantní hodnota
HodnotaZadaná hodnota konstanty
ČáraVlastnosti čáry
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LineType.
0 - plná
1 - čárkovaná
2 - tečkovaná
3 - čerchovaná
4 - čerchovaná 2
5 - žádná
ŠířkaŠířka čáry
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Width.
Barva2Barva čáry
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Color.
VýplňTyp výplně
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti FillType.
0 - žádná
1 - dolní
2 - horní
3 - celá plocha
10 - do limity
11 - do limity a dolů
12 - do limity a nahoru
BarvaBarva výplně
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti FillColor.
Barva2Druhá barva výplně
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti FillColor2.
SloupceVlastnosti sloupce
1 - dolní
2 - horní
ŠířkaŠířka sloupce
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Width.
Barva
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti FillColor.
BodyZobrazení bodů
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PointsVisible.
Typ boduTvary bodů
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PointsType.
0 - kruh plný
1 - kruh prázdný
2 - kruh a kříž
3 - kříž šikmý
4 - kříž svislý
5 - čtverec plný
6 - čtverec prázdný
7 - čtverec a kříž
8 - trojúhelník plný
9 - trojúhelník prázdný
BarvaBarva bodu
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PointsColor.
VelikostVelikost bodu
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PointsSize.
Popisky hodnotZobrazení popisků hodnot
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ValuesVisible.
Tabulkový mód
Šířka sloupce hodnotŠířka sloupce hodnot
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableColumnWidth.
Přizpůsobit šířky sloupců šířce prohlížečePřizpůsobení šířky sloupců šířce prohlížeče.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableColumnWidth.
Barva pozadíNastavení barva pozadí
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableBgColor.
Barva textuNastavení barva textu
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableTextColor.
PísmoNastavení písmo tabulky
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableFont.
FormátTyp zadávání formátu hodnot v tabulkovém módu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableFormat.
1 - počtem desetinných míst
10 - podle formátovacího předpisu
25 - jako datum

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.