Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Trendy - karta objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vytvoření a editace seznamu trendů
Konfigurátory:
Připojení ke zdroji dat
ServerTyp připojení ke zdroji dat

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionType.

0 - Bez připojení - Trend nebude připojen k žádnému zdroji dat.
1 - Trendy této aplikace - Trend bude připojen na lokální zdroj dat (trendový server této aplikace).
2 - Připojit trendy na jiné web adrese - Trend bude připojen na vzdálený trendový server.

Aby toto připojení fungovalo i ve Web obrazu, je nutno aby aplikace PROMOTIC (která je vzdáleným trendovým serverem) měla v objektu PmaWeb nastaven konfigurátor "Rozšířená konfigurace" na hodnotu povolující CorsOrigins.

SkupinaPřipojení ke konkrétní skupině daného serveru

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionGroup.

Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÝ SYSTÉMOVÝ text (vyhodnocuje se při otevírání okna).

VeličinaPřipojení na konkrétní veličinu ve skupině

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionItem.

Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÝ SYSTÉMOVÝ text (vyhodnocuje se při otevírání okna).

AdresaURL adresa vzdáleného trendového serveru

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionServer.

UživatelJméno uživatele pro přihlášení

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionUser.

HesloHeslo pro přihlášení

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionPassword.

Základní nastavení
ViditelnostNastaví zobrazení/nezobrazení (vykreslení) průběhu

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Visible.

Trend IDJednoznačný identifikátor trendového připojení

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ID.

Název trenduNázev trendu.

Pokud se zde zadá hodnota $default, pak se dosadí hodnota získaná se serveru.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.

JednotkaNázev jednotky.

Pokud se zde zadá hodnota $default, pak se dosadí hodnota získaná se serveru.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Unit.

MinimumMinimální hodnota rozsahu trendu.

Pokud se zde zadá hodnota $default, pak se dosadí hodnota získaná se serveru.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ValueMin.

MaximumMaximální hodnota rozsahu trendu.

Pokud se zde zadá hodnota $default, pak se dosadí hodnota získaná se serveru.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ValueMax.

BarvaBarva trendu.

Pokud se zde zadá hodnota $default, pak se dosadí hodnota získaná se serveru.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Color.

Zobrazit v tabulceNastavení/zjištění zda daný objekt tvTrend bude viditelný v tabulkovém módu

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti EnabledInTable.

Vzhled
Přidá nový styl
Smazání vybraného stylu
Změna pořadí stylu směrem nahoru
Změna pořadí stylu směrem dolů
Id styluIdentifikátoru stylu
PlatnostFunkce platnosti stylu
Grafický mód
Typ grafuTyp vykreslení grafu

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Type.

Čárový - Čárový graf
Schody - Schodovitý graf
Schody vodorovné - Schody nespojitě
Sloupce - Sloupcovitý graf
3D sloupce - Sloupcovitý 3D graf
Konstanta - Vykreslena konstantní hodnota
HodnotaZadaná hodnota konstanty
ČáraVlastnosti čáry

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LineType.

0 - plná
1 - čárkovaná
2 - tečkovaná
3 - čerchovaná
ŠířkaŠířka čáry

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Width.

Barva2Barva čáry

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Color.

VýplňTyp výplně

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti FillType.

0 - žádná
1 - dolní
2 - horní
3 - celá plocha
10 - do limity
11 - do limity a dolů
12 - do limity a nahoru
BarvaBarva výplně

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti FillColor.

Barva2Druhá barva výplně

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti FillColor2.

SloupceVlastnosti sloupce
1 - dolní
2 - horní
ŠířkaŠířka sloupce

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Width.

Barva

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti FillColor.

BodyZobrazení bodů

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PointsVisible.

Typ boduTvary bodů

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PointsType.

0 - kruh plný
1 - kruh prázdný
2 - kruh a kříž
3 - kříž šikmý
4 - kříž svislý
5 - čtverec plný
6 - čtverec prázdný
7 - čtverec a kříž
8 - trojúhelník plný
9 - trojúhelník prázdný
BarvaBarva bodu

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PointsColor.

VelikostVelikost bodu

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PointsSize.

Popisky hodnotZobrazení popisků hodnot

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ValuesVisible.

Tabulkový mód
Šířka sloupce hodnotŠířka sloupce hodnot

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableColumnWidth.

Přizpůsobit šířky sloupců šířce prohlížečePřizpůsobení šířky sloupců šířce prohlížeče.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableColumnWidth.

Barva pozadíNastavení barva pozadí

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableBgColor.

Barva textuNastavení barva textu

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableTextColor.

PísmoNastavení písmo tabulky

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableFont.

FormátTyp zadávání formátu hodnot v tabulkovém módu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TableFormat.

1 - počtem desetinných míst
10 - formátovacím předpisem
25 - jako datum

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice