Promotic

TableColumnWidth - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Šířka sloupce hodnot v tabulkovém módu (v pixelech).
Syntaxe:
Long TableColumnWidth
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Tabulkový mód > Šířka sloupce hodnot" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.
Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
oTrend.TableColumnWidth = 80;
© MICROSYS, spol. s r.o.