Promotic

DrawBeforePointsType - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Typ kreslení predikce do minulosti.
Pokud prohlížeč je nastaven v čase tak, že zobrazuje i první natrendovanou hodnotu (první hodnotu v bufferu objektu tvPoints), pak predikce umožňuje vykreslit čáru od tohoto bodu do minulosti.
Predikce je vykreslována jen objekty tvGraph s nastavením vlastnosti tvGraph.Type na "Stairs", "StairsHoriz" nebo "Const(x)".
Syntaxe:
Long DrawBeforePointsType
Hodnoty:
0 (přednastaveno) - predikce se nevykresluje
1 - predikce se vykresluje vodorovnou čarou od prvního bodu do minulosti.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
oTrend.DrawBeforePointsType = 1;
}
© MICROSYS, spol. s r. o.