Promotic

Unit - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Jednotka proměnné trendu.
Syntaxe:
String Unit
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Základní nastavení > Jednotka" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Pokud objekt tvTrend je připojen k serveru trendů (např. pomocí volání metody Connect), pak lze nastavit vlastnost na hodnotu "$default". V tom případě hodnota vlastnosti se načte z objektu PmaTrendGroup z konfigurátoru "Jednotka".
Viz také:
- tvTrend.ID (vlastnost)
- tvTrend.Name (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
var sUnit = oTrend.Unit;
© MICROSYS, spol. s r.o.