Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Unit - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Jednotka proměnné trendu.
Syntaxe:
String Unit
Volání:
oTrend.Unit = s
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Základní nastavení > Jednotka" tohoto objektu.

Pokud objekt tvTrend je připojen k serveru trendů (např. pomocí volání metody Connect), pak lze nastavit vlastnost na hodnotu "$default". Tehdy se hodnota vlastnosti načte z objektu PmaTrendGroup z konfigurátoru "Jednotka".

Viz také:
- tvTrend.ID (vlastnost)
- tvTrend.Name (vlastnost)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice