Update cookies preferences
Promotic

Editace trendu - karta objektu tvTrend

Popis:
Nastavení trendové proměnné.
Připojení ke zdroji dat:
ServerPokud v aplikaci není žádný objekt PmaTrendGroup, pak volba "Trendy této aplikace" není zobrazena.
Pokud se vytvoří nové Web připojení na jiný server trendů (pomocí volby "Připojit trendy na jiné URL adrese" - AddServer), pak tento nový server bude přidán do seznamu.
Bez připojení
Trendy této aplikace
Připojit trendy na jiné URL adrese - Umožňuje vytvořit pojmenované připojení na vzdálený server trendů.
Lze zadat následující položky:
Server nameUživatelský název serveru (název bude zobrazen v seznamu Server)
AdresaAdresa serveru trendů, ke kterému je zobrazovaný trend připojen. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionServer.
UživatelJméno uživatele. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionUser.
HesloHeslo uživatele. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionPassword.
SkupinaVýběr skupiny připojeného trendu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionGroup.
ProměnnáVýběr proměnné ve skupině připojeného trendu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ConnectionItem.
Základní nastavení:
Viditelnost průběhuViditelnost průběhu a bodů trendu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Visible.
Název trenduUživatelský název trendu. Může být hodnota $default (value). Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
JednotkaJednotka proměnné trendu. Může být hodnota $default (value). Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Unit.
MinimumMinimální hodnota pro zobrazení trendu. Může být hodnota $default (value). Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ValueMin.
MaximumMaximální hodnota pro zobrazení trendu. Může být hodnota $default (value). Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ValueMax.
BarvaZápis (v hexadecimálním tvaru) pro hodnotu barvy, např. "#ffff00". Může být hodnota $default (value). Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Color.
Trend IDIdentifikátor tohoto objektu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ID.
Vzhled:
StylVýběr stylu (grafického objektu)
PlatnostNastaví funkci platnosti pro daný styl (objekt tvGraph). Viz metoda GetValidityFce a metoda SetValidityFce.
PřidatVytvoří nový Styl (objekt tvGraph) nad označenou pozici se zadáním ID. Viz metoda AddGraph.
OdstranitOdstraní označený objekt typu tvGraph. Viz metoda RemoveGraph.
Grafický mód/Tabulkový módTlačítko pro přepnutí do módu pro zobrazení
Grafický mód:
Toto nastavení se zobrazí pokud prohlížeč je v módu Grafický mód
Typ grafuTento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvGraph.Type.
Čárový
Schody
Schody vodorovné
Sloupce - Zadavatel Výplň, Šířka, Barva2
3D sloupce - Zadavatel Výplň, Šířka, Barva2
Konstanta - Zadavatel hodnoty konstanty
Čára:
TypTyp čáry spojující body trendu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LineType.
0 = plná
1 = čárkovaná
2 = tečkovaná
3 = čerchovaná
ŠířkaŠířka čáry (sloupce, ...) grafu (v pixelech). Musí být větší nebo rovno 1. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Width.
Barva2Zápis (v hexadecimálním tvaru) pro hodnotu barvy, např. "#ffff00".
Výplň:
TypTyp výplně plochy grafu - nastavení je ovlivněno zvoleným typem grafu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti FillType.
0 = žádná - Žádné vyplňování
1 = dolní - Vyplnění oblasti menších hodnot (pod grafem)
2 = horní - Vyplnění oblasti větších hodnot (nad grafem)
3 = celá plocha - Úplné vyplnění oblasti grafu
10 = do limity - Vyplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor.
11 = do limity a dolů - Vyplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor. Oblast menších hodnot je vyplněna barvou FillColor2.
12 = do limity a nahoru - Vyplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor. Oblast větších hodnot je vyplněna barvou FillColor2.
BarvaBarva výplně grafu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti FillColor.
Barva2Barva výplně grafu - pokud vlastnost tvGraph.FillType je nastavena na typ výplně (např. 11,12). Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti FillColor2.
Body:
ViditelnostViditelnost značek datových bodů trendu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PointsVisible.
TypTyp vykreslení značky datových bodů trendu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PointsType.
0 = kruh plný
1 = kruh prázdný
2 = kruh a kříž
3 = kříž šikmý
4 = kříž svislý
5 = čtverec plný
6 = čtverec prázdný
7 = čtverec a kříž
8 = trojúhelník plný
9 = trojúhelník prázdný
BarvaBarva značky datového bodu trendu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PointsColor.
VelikostVelikost značky datového bodu trendu (v pixelech). Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PointsSize.
Popisky hodnot
Viditelnost - Viditelnost hodnot datových bodů trendu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ValuesVisible.
Tabulkový mód:
Toto nastavení se zobrazí pokud prohlížeč je v módu Tabulkový mód
Šířka sloupce hodnotTento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableColumnWidth.
TableColumnWidth - Šířka v pixelech
Všechny do šířky prohlížeče - tlačitko automatického přepočtu
Barva:
PozadíBarva pozadí sloupce hodnot v tabulkovém módu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableBgColor.
TextBarva textů hodnot ve sloupci v tabulkovém módu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableTextColor.
Písmo:
NázevPísmo ve sloupci hodnot v tabulkovém módu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableFont.
MS Sans Serif
Arial
Verdana
Times New Roman
Courier New
VelikostVelikost písma ve sloupci hodnot v tabulkovém módu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableFont.
6
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
28
TučnéTučnost písma ve sloupci hodnot v tabulkovém módu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableFont.
ŠikméSklon písma ve sloupci hodnot v tabulkovém módu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableFont.
Formát:
TypTyp zadávání formátu hodnot v tabulkovém módu. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableFormatType.
0 = počtem desetinných míst
10 = podle formátovacího předpisu
25 = jako datum
HodnotaFormát hodnot sloupce hodnot. Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TableFormat.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.