Promotic

FillType - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Typ výplně plochy grafu průběhu trendu.
Syntaxe:
Long FillType
Hodnoty:
0 - Žádné vyplňování
1 - Vyplnění oblasti menších hodnot (pod grafem)
2 - Vyplnění oblasti větších hodnot (nad grafem)
3 - Úplné vyplnění oblasti grafu
10 - Vyplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor.
11 - Vyplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor. Oblast menších hodnot je vyplněna barvou FillColor2.
12 - Vyplnění oblasti do hodnoty limity barvou FillColor. Oblast větších hodnot je vyplněna barvou FillColor2.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Grafický mód > Výplň > Typ" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
 
Hodnoty FillType=10/11/12 lze zadat jen
- pokud tvGraph.Type není "Const(x)".
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var nFillType = oGraphDef.FillType;   // Čtení z vlastnosti

oGraphDef.FillType = 1;   // Zápis do vlastnosti
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.