Promotic

GetValidityFce - metoda objektu tvGraph

Popis:
Vrací text - funkce platnosti objektu tvGraph.
Je to text zadaný voláním metody tvTrend.AddGraph nebo tvGraph.SetValidityFce.
Syntaxe:
String GetValidityFce()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Přednastavené hodnoty funkce platnosti jsou uvedeny v konfigurátoru "tvTrend > Vzhled > Platnost".
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var sFce = oGraphDef.GetValidityFce();
© MICROSYS, spol. s r.o.