Promotic

GetValidityFce - metoda objektu tvGraph

Popis:
Vrací text - funkce platnosti objektu tvGraph. Je to text zadaný voláním metody tvTrend.AddGraph nebo tvGraph.SetValidityFce.
Syntaxe:
String GetValidityFce()
Poznámka:
Přednastavené hodnoty funkce platnosti jsou uvedeny v konfigurátoru "Vzhled > Platnost".
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var sFce = oGraphDef.GetValidityFce();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice