Update cookies preferences
Promotic

TableFormatType - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Typ zadávání formátu hodnot v tabulkovém módu.
Pro nastavení formátu hodnot je nutno nastavit vlastnosti TableFormatType a TableFormat.
Syntaxe:
Long TableFormatType
Hodnoty:
1 - TableFormat určuje numericky počet desetinných míst.
10 (přednastaveno) - TableFormat určuje formátovací předpis jazyka C.
25 - Hodnota představuje čas a má být zobrazena podle nastavení formátu času. Viz PmgTrendViewer.TableTimeFormatType a PmgTrendViewer.TableTimeFormat.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Tabulkový mód > Formát > Typ" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Viz také:
Příklad1:
Hodnoty budou zobrazeny s přesností nejvýše na dvě desetinná místa.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraph = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraph.TableFormatType = 1;
oGraph.TableFormat = 2;
Příklad2:
Formát zobrazení je reálné číslo s maximálním počtem 8 cifer, z toho 2 desetinná místa.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oGraph.TableFormatType = 10;
oGraph.TableFormat = "8.2f";

Historie:
Pm8.03.14: Nová hodnota (25) vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.