Update cookies preferences
Promotic

FillColor - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Barva výplně grafu.
Syntaxe:
String FillColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Grafický mód > Výplň > Barva" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost vrací nebo nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy pomocí RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.FillColor = "#00ff00";   // Zápis do vlastnosti
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.