Promotic

GraphInit - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vrací inicializační objekt typu tvGraph pro kreslení průběhu trendů nebo hodnot trendů.
Syntaxe:
Object GraphInit
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Tímto objektem není prováděno vykreslování, tento objekt slouží pouze pro nastavení hodnot. Při každém volání metod AddTrend, InsertTrend (nebo při vzniku nového objektu tvTrend v runtime PROMOTIC v editačních stránkách prohlížeče trendů), tzn. při vzniku nového objektu typu tvTrend je nejprve provedeno zkopírování všech vlastností objektu GraphInit do objektu tvTrend.GraphDefault, což má za důsledek, že pokud již nebudou prováděny žadné změny vlastností objektu tvTrend.GraphDefault, pak všechny takto nově vytvořené objekty tvTrend budou vykreslovány graficky podle nastavení zkopírovaného z GraphInit objektu.
Pokud následně bude změnena vlastnost v objektu tvTrend.GraphDefault, pak se tato změna zpětně NEkopíruje do GraphInit.
Příklad:
Nastaví vlastnost Color inicializačního objektu typu tvGraph.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphInit = oTView.GraphInit;
oGraphInit.Color = "#00ff00";   // nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
© MICROSYS, spol. s r. o.