Promotic

CursorTimeColor - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Barva popisku času kurzoru.
Syntaxe:
String CursorTimeColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva popisku času kurzoru" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var sCursorTimeColor = oTView.CursorTimeColor;   // Čtení z vlastnosti
oTView.CursorTimeColor = "#00ff00";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.