Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorTimeColor - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Barva popisku času kurzoru.
Syntaxe:
String CursorTimeColor
Volání:
nastavení barvy jako RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
oTView.CursorTimeColor = "#0000ff"
sColor = oTView.CursorTimeColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva popisku času kurzoru" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.CursorTimeColor = "#00ff00";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice