Promotic

CursorTimeLocation - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Umístění času kurzoru.
Syntaxe:
Long CursorTimeLocation
Hodnoty:
0 - nezobrazuje se
1 (přednastaveno) - zobrazuje se uvnitř plochy grafu dole
2 - zobrazuje se uvnitř plochy grafu nahoře
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zobrazit čas kurzoru" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Čas odpovídající svislé čáře kurzoru se vypisuje do plochy grafu.
Formát a písmo zobrazení je stejný jako u zobrazení hodnot časové stupnice, viz LabelFormat, LabelFont.
Hodnotu tohoto času lze zjistit ve skriptu pomocí vlastnosti CursorTime.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nCursorTimeLoc = oTView.CursorTimeLocation;   // Čtení z vlastnosti
oTView.CursorTimeLocation = 1;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.