Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorTimeLocation - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Umístění času kurzoru.
Syntaxe:
Long CursorTimeLocation
Hodnoty:
0 - nezobrazuje se
1 (přednastaveno) - zobrazuje se uvnitř plochy grafu dole
2 - zobrazuje se uvnitř plochy grafu nahoře
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zobrazit čas kurzoru" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

 
Čas odpovídající svislé čáře kurzoru se vypisuje do plochy grafu.

Formát a písmo zobrazení je stejný jako u zobrazení hodnot časové stupnice, viz LabelFormat, LabelFont.

Hodnotu tohoto času lze zjistit ve skriptu pomocí vlastnosti CursorTime.

Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nCursorTimeLoc = oTView.CursorTimeLocation;  //čtení

oTView.CursorTimeLocation = 1;  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice