Promotic

AddTrend - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vytvoří nový objekt typu tvTrend.
Objekt je zařazen na konec do kontejneru trendů a je kdykoli přístupný metodou Trends.
Syntaxe:
Object AddTrend(String sID, String sName)
Parametry:
sID(String) Identifikátor trendu (maximální délka je 64 znaků)
sName(String) Uživatelský název trendu
Vrácená hodnota:
Vrací vytvořený objekt tvTrend.
Pokud se vytvoření objektu nepodařilo, pak vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Maximální počet trendů je 255.
Pokud nebudou parametry zadány nebo budou zadány jako prázdné řetězce (""), pak bude vytvořen nový objekt tvTrend s implicitně vygenerovanými parametry sID a sName.
Nový objekt s přednastavenými parametry lze vytvořit také v kartě "Trendy".
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
var oTrend = oTView.AddTrend("t1", "Teplota");
if (oTrend)
{
// OK
}
else
{
// Chyba
}
© MICROSYS, spol. s r.o.