Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableTimeTextColor - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Barva hodnot časů ve sloupci časů v tabulkovém módu.
Syntaxe:
String TableTimeTextColor
Volání:
nastavení barvy jako RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
oTView.TableTimeTextColor = "#00ff00"
sColor = oTView.TableTimeTextColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva hodnot" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Příklad:
Viz komplexní příklad v metodě TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice