Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableTimeTextColor - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Barva hodnot časů ve sloupci časů v tabulkovém módu.
Syntaxe:
String TableTimeTextColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva hodnot" tohoto objektu.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".
Příklad1:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sTableTimeTextColor = oTView.TableTimeTextColor;   // čtení

oTView.TableTimeTextColor = "#00ff00";   // zápis
Příklad2:
Viz komplexní příklad v metodě TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice