Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onCursorTimeChange - událost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Událost je vyvolána pokud došlo ke změně času na pozici svislé čáry kursoru. Změnily se hodnoty vlastností CursorTime a tvTrend.CursorValue.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgTrendViewer objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice