Promotic

AddServer - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Zaregistrování serveru do prohlížeče.
Lokální server (prohlížeč je v té samé aplikaci jako server) není nutno zařazovat voláním této metody, je zařazen vždy automaticky prohlížečem, pokud je dostupný.
Syntaxe:
Empty AddServer(String sID, String sPurpose, String sTitle, String sAddress, [String sUser], [String sPassword])
Parametry:
sID(String) Povinně nutno zadat prázdný řetězec "" (rezervováno pro identifikátor serveru trendů)
sPurpose(String) Povinně je nutno zadat jednu ze dvou následujích hodnot.
"pmtrendserver" - Zaregistrování serveru do seznamu serverů v prohlížeči.
Tento seznam dostupných serverů je pak zobrazen, pokud uživatel v runtime dynamicky přidává do prohlížeče nový trend.
Viz metody pro zobrazení konfigurace trendů v prohlížeči: DlgTrends, tvTrend.DlgProperties.
"cfg" - Registrování konfiguračního serveru pro tento prohlížeč trendů.
Při volání metody LoadCfg s parametrem sCfg="input:xxx" jsou do výběrového okna konfiguračních skupin přidány také konfigurační skupiny načtené z tohoto serveru.
sTitle(String) Uživatelský název serveru. Tento text bude zobrazen uživatelovi.
sAddress(String) Adresa serveru. Stejný text jako parametr vServer metody tvTrend.Connect. Například "http://computer/syst/trend/local".
sUser[nepovinné] (String) Oprávněný uživatel. Zadejte pouze pokud server vyžaduje ověření oprávnění. Viz karta "PmaTrendGroup > Oprávnění".
sPassword[nepovinné] (String) Heslo uživatele. Zadejte pouze pokud server vyžaduje ověření oprávnění.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
// Není potřeba ověřit přistup
oTView.AddServer("", "pmtrendserver", "MySrv", "http://192.168.1.34/syst/trend/local");
// Je potřeba ověřit přistup
oTView.AddServer("", "pmtrendserver", "MySrv", "http://192.168.1.34/syst/trend/local", "admin", "password");
© MICROSYS, spol. s r.o.