Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddServer - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:

Zaregistrování serveru do prohlížeče.

Lokální server (prohlížeč je v té samé aplikaci jako server) není nutno zařazovat voláním této metody, je zařazen vždy automaticky prohlížečem, pokud je dostupný.

Syntaxe:
Empty AddServer(String sID, String sPurpose, String sTitle, String sAddress, [String sUser], [String sPassword])
Volání:
oTView.AddServer "", "pmtrendserver", sTitle, sAddress 'není potřeba ověřit přistup
oTView.AddServer "", "pmtrendserver", sTitle, sAddress, sUser, sPassword 'je potřeba ověřit přistup
Parametry:
sID(String) Povinně nutno zadat prázdný řetězec "" (rezervováno pro identifikátor trendového serveru)
sPurpose(String) Povinně je nutno zadat jednu ze dvou následujích hodnot.
"pmtrendserver" - Zaregistrování serveru do seznamu serverů v prohlížeči. Tento seznam dostupných serverů je pak zobrazen, pokud uživatel v runtime módu dynamicky přidává do prohlížeče nový trend. Viz metody pro zobrazení konfigurace trendů v prohlížeči: DlgTrends, tvTrend.DlgProperties.
"cfg" - Registrování konfiguračního serveru pro tento prohlížeč trendů. Při volání metody LoadCfg s parametrem sCfg="input:xxx" jsou do výběrového okna konfiguračních skupin přidány také konfigurační skupiny načtené z tohoto serveru.
sTitle(String) Uživatelský název serveru. Tento text bude zobrazen uživatelovi.
sAddress(String) Adresa serveru. Stejný text jako parametr vServer metody tvTrend.Connect. Například "http://computer/syst/trend/local".
sUser[nepovinné] (String) Oprávněný uživatel. Zadávat pouze pokud server vyžaduje ověření oprávnění. Viz záložka "PmaTrendGroup > Oprávnění".
sPassword[nepovinné] (String) Heslo uživatele. Zadávat pouze pokud server vyžaduje ověření oprávnění.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice