Update cookies preferences
Promotic

GetStateText - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vrací aktuální stav prohlížeče v textové podobě.
Syntaxe:
String GetStateText()
Vrácená hodnota:
Vrací text:
prázdný řetězec - normální stav
"Načítání dat..." - pokud prohlížeč aktuálně čeká na data.
"Dosažen maximální počet bodů" - pokud byl zvětšen rozsah časové osy tak, že nebylo možné načíst všechna žádaná data v tomto rozsahu. Viz: PointsMaxVisibleCount.
Poznámka:
Tato metoda zatím není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
- tvTrend (objekt)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
if (oTView.GetStateText() != "")
{
Pm.Debug(oTView.GetStateText());
}
© MICROSYS, spol. s r.o.