Update cookies preferences
Promotic

GetStateText - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca aktualny stan przeglądarki w formie tekstowej.
Składnia:
String GetStateText()
Wartość zwrotna:
Zwraca tekst:
pusty łańcuch - stan normalny
"Wczytywanie danych..." - jeżeli przeglądarka w chwili bieżącej oczekuje na dane.
"Osiągnięta maksymalna ilość punktów" - jeżeli zakres osi czasu został tak zwiększony, że nie było możliwe wczytanie wszystkich wymaganych danych w tym zakresie. Patrz: PointsMaxVisibleCount.
Notatka:
Metoda ta na razie nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- tvTrend (obiekt)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
if (oTView.GetStateText() != "")
{
Pm.Debug(oTView.GetStateText());
}
© MICROSYS, spol. s r.o.