Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetStateText - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca bieżący stan przeglądarki w formie tekstowej.
Składnia:
String GetStateText()
Wołanie:
s = oTView.GetStateText()
Wartość zwrotna:
Zwraca tekst:
pusty łańcuch - stan normalny
"Wczytywanie danych..." - jeżeli przeglądarka w chwili bieżącej oczekuje na dane.
"Osiągnięta maks. ilość punktów" - jeżeli zakres osi czasu został tak zwiększony, że nie było możliwe wczytanie wszystkich wymaganych danych w tym zakresie. Patrz: PointsMaxVisibleCount.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice