Promotic

FindTrend - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Wyszuka trend (obiekt typu tvTrend) według wprowadzonych parametrów, na przykład na określonej pozycji.
Składnia:
Long FindTrend(Long nType, Variant vPar1, Variant vPar2)
Parametry:
nType(Long) Sposób wyszukania trendu
10 - jest wyszukany przebieg trendu (tzn. obiekt typu tvTrend) najbliższy do określonych współrzędnych X, Y, pozycja określa się względem do lewej górnej krawędzi obszaru trendów (obszar ten ograniczają podziałki)
vPar1(Variant) parametr wyszukiwania. Jeżeli nType jest ustawione na 10, wtedy jest określana współrzędna X wewnątrz obszaru wykresu względem do lewej górnej krawędzi obszaru trendów (ograniczone podziałkami)
vPar2(Variant) parametr wyszukiwania. Jeżeli nType jest ustawione na 10, wtedy jest określana współrzędna Y wewnątrz obszaru wykresu względem do lewej górnej krawędzi obszaru trendów (ograniczone podziałkami)
Wartość zwrotna:
Jeżeli trend został znaleziony, wtedy zwraca kolejność (indeks) trendu w liście trendów (patrz Trends, pierwszy trend w liście ma indeks 0).
Jeżeli nie został znaleziony, wtedy zwraca -1.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Metoda jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.TrendActive (właściwość)
- PmgTrendViewer.TrendsCount (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nTrend = oTView.FindTrend(10, 230, 110);
Przykład2:
Korzystnym jest zastosowanie w zdarzeniu onMouseArea, kiedy można kliknięciem myszki na przebieg trendu aktywować dany trend, patrz Przykład2 tego zdarzenia.
© MICROSYS, spol. s r.o.