Promotic

onDataTrendReady - zdarzenie obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane kiedy przeglądarka otrzyma dane z serwera.
Dane są przeznaczone dla obiektu tvTrend, którego właściwość tvTrend.ID jest równa wartości parametru pEvent.TrendId.
Zdarzenie zostanie wywołane po odbiorze i przetworzeniu danych przy pomocy obiektu tvTrend.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgTrendViewer obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.TrendId - (String) [do odczytu] Identyfikator obiektu tvTrend, który uzyskał dane z serwera.
Patrz właściwość tvTrend.ID
Notatka:
Zdarzenie to działa także w Web panelach.

Po tym, jak przeglądarka wysłała wymóg o dane (tzn. zostanie wywołane zdarzenie onReadData, np. doszło do rolowania osi czasu), zdarzenie jest wywołane tyle razy, ile jest obiektów tvTrend podłączonych do jakiegoś serwera (dla każdego obiektu tvTrend jeden raz).

Wysłanie wymogu o dane i odebranie danych (razem z wywołaniem tego zdarzenia) przebiega asynchronicznie, tzn. przeglądarka po wysłaniu wymogu dalej pracuje, użytkownik może nią władać, itd.
Dopiero kiedy serwer przetworzy wymóg, wyśle dane do przeglądarki i ta przetworzy przesłane dane (przeglądarka nie oczekuje na przetworzenie danych na serwerze, dane mogą dotrzeć z opóźnieniem w zależności od jakości połączenia do serwera).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iTrend;
var nCount = pMe.TrendsCount;

for (iTrend = 0; iTrend < nCount; iTrend++)
{
var oTrend = pMe.Trends(iTrend);
Pm.Debug(oTrend.ID + "=" + oTrend.Points.GetValueByIndex(-2, 0));
}

Historia:
Pm9.00.25: Usunięty błąd: Nie działał parametr pEvent.TrendId w Web panelu.
© MICROSYS, spol. s r.o.