Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDataTrendReady - zdarzenie obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zdarzenie jest wywołane kiedy przeglądarka otrzyma dane z serwera.
Dane są przeznaczone dla obiektu tvTrend, którego właściwość tvTrend.ID jest równa wartości parametru pEvent.TrendId.
Zdarzenie jest wywołane po odbiorze i przetworzeniu danych przy pomocy obiektu tvTrend.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgTrendViewer obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.TrendId - (String) identyfikacja obiektu trend, który uzyskał dane z serwera. Patrz właściwość tvTrend.ID
Notatka:
Po tym, jak przeglądarka wysłała wymóg o dane (tzn. zostanie wywołane zdarzenie onReadData, np. doszło do rolowania osi czasu), zdarzenie jest wywołane tyle razy, ile jest obiektów tvTrend podłączonych do jakiegoś serwera (dla każdego obiektu tvTrend jeden raz).

Wysłanie wymogu o dane i odebranie danych (razem z wywołaniem tego zdarzenia) przebiega asynchronicznie, tzn. przeglądarka po wysłaniu wymogu dalej pracuje, użytkownik może nią władać, itd.
Dopiero kiedy serwer przetworzy wymóg, wyśle dane do przeglądarki i ta przetworzy przesłane dane (przeglądarka nie oczekuje na przetworzenie danych na serwerze, dane mogą dotrzeć z opóźnieniem w zależności od jakości podłączenia do serwera).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var i;
var nCount = pMe.TrendsCount;

for (i = 0; i < nCount; i++)
{
var oTrend = pMe.Trends(i);
Pm.Debug(oTrend.ID + " = " + oTrend.Points.GetValueByIndex(-2, 0));
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice