Promotic

DlgTrends - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Otworzy okno do runtime konfiguracji przeglądarki trendów.
Okno umożliwia we wstępnie przygotowanej formie ustawiać wszystkie właściwości przeglądarki włącznie z listą trendów oraz umożliwia także zmianę obiektów tvTrend w podłączeniu do serwerów.
Składnia:
Empty DlgTrends(String sOptions)
Parametry:
sOptions(String) Tekst do ustawienia parametrów.
Na przykład "dialogLeft:100;dialogTop:120;" ustawia pozycję lewego górnego rogu wyświetlonego okna.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.DlgTrends("dialogLeft:100;dialogTop:120;");

Historia:
Pm9.00.02: Usunięty błąd: Naprawiono błąd niewłaściwej lokalizowanych tekstów okna z konfiguracją.
© MICROSYS, spol. s r.o.