Promotic

LastCfgSrc - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Odniesienie do ostatnio wczytanego pliku konfiguracyjnego, wczytanego przy wywołaniu metody LoadCfg.
Składnia:
String LastCfgSrc
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Do tej właściwości jest przy każdym wywołaniu metody LoadCfg zapisywane odniesienie do wczytanego pliku konfiguracyjnego trendów (plik *.tg lub *.xml).
Jeżeli metoda LoadCfg odczyta grupę konfiguracyjną z pliku na dysku, wtedy we właściwości jest zapisana pełna ścieżka do pliku.
Jeżeli metoda LoadCfg odczyta grupę konfiguracyjną z adresu URL, wtedy we właściwości jest zapisany adres URL pliku konfiguracyjnego.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.LastCfgTitle (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sSrc = oTView.LastCfgSrc;
© MICROSYS, spol. s r.o.