Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastCfgSrc - wlaściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Odniesienie do ostatnio wczytanego pliku konfiguracyjnego, wczytanego przy wywołaniu metody LoadCfg.
Składnia:
String LastCfgSrc
Wołanie:
sSrc = oTView.LastCfgSrc
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Do tej właściwości jest przy każdym wywołaniu metody LoadCfg zapisywane odniesienie do wczytanego pliku konfiguracyjnego trendów (plik *.tg lub *.xml).
Jeżeli metoda LoadCfg wczytuje grupę konfiguracyjną z pliku na dysku, wtedy we właściwości jest zapisana pełna ścieżka do pliku.
Jeżeli metoda LoadCfg wczytuje grupę konfiguracyjną z adresu http, wtedy we właściwości jest zapisany adres http do pliku konfiguracyjengo.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice