Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeZoomMaxForValues - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Maksymalny zakres (długość) osi czasu przeglądarki do wyświetlenia wartości punktów przeglądarki. Jeżeli bieżący zakres osi czasu (TimeMax - TimeMin) jest mniejsze lub równe wartości w tej właściwości i jest ustawiona właściwość ValuesVisible, wtedy są wyświetlane wartości liczbowe w punktach przebiegu trendu.
Składnia:
Variant TimeZoomMaxForValues
Wołanie:
oTView.TimeZoomMaxForValues = n
Wartości:
wartość liczbowa - Długość osi czasu jest podawana w liczbie rzeczywistej oznaczającej ilość dni (np. 0.5 oznacza pół dnia). Wartość -1 oznacza, że maksymalny zakres osi czasu nie jest ograniczony.
wartość tekstowa - Zakres czasu można ustawić w formie tekstu. W tym przypadku jest to liczba rzeczywista za którą znajduje się identyfikator wartości czasowej (sec,min,hour,day). Przykład: "1.5sec", "1min30sec".
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Maks. zakres osi czasu dla etykietek wartości" tego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

W przypadku odczytu z właściwości zawsze jest zwracana wartość liczbowa.

Wartość początkowa jest ustawiona na "30sec".

Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TimeZoomMaxForValues = 1/24/30;
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeZoomMaxForValues = "1.5min";
Przykład3:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeZoomMaxForValues = "1hour30min";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice