Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddTrend - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Wytworzy nowy obiekt typu tvTrend.

Obiekt jest zaszeregowany na koniec listy do kontenera trendów i jest kiedykowliek dostępny przy pomocy metody Trends.

Składnia:
Object AddTrend(String sID, String sName)
Wołanie:
oTrend = oTView.AddTrend(sID, sName)
Parametry:
sID(String) Identyfikator trendu (maksymalna długość wynosi 64 znaków)
sName(String) Nazwa trendu dla użytkownika
Wartość zwrotna:
Zwraca wytworzony obiekt tvTrend.

Jeżeli wytworzenie obiektu nie powiodło się, wtedy zwraca wartość null dla JavaScript lub Nothing pro VBScript.

Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Notatka:

Maksymalna ilość trendów wynosi 255.

Jeżeli parametry nie zostaną wprowadzone lub będą wprowadzona jako puste łańcuchy (""), wtedy zostanie wytworzony nowy obiekt tvTrend o domyślnie wytworzonych parametrach sID oraz sName.

Nowy obiekt ze wstępnie ustawionymi parametrami można wytworzyć również w karcie "Trendy".

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
var oTrend = oTView.AddTrend("t1", "Temperatura");
if (oTrend)
//.. ok
else
//.. error
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice