Promotic

AddTrend - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Wytworzy nowy obiekt typu tvTrend.
Obiekt jest zaszeregowany na koniec listy do kontenera trendów i jest kiedykowliek dostępny przy pomocy metody Trends.
Składnia:
Object AddTrend(String sID, String sName)
Parametry:
sID(String) Identyfikator trendu (maksymalna długość jest 64 znaków)
sName(String) Nazwa trendu dla użytkownika
Wartość zwrotna:
Zwraca wytworzony obiekt tvTrend.
Jeżeli wytworzenie obiektu nie powiodło się, wtedy zwraca wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript. Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Maksymalna ilość trendów wynosi 255.
Jeżeli parametry nie zostaną wprowadzone lub będą wprowadzona jako puste łańcuchy (""), wtedy zostanie wytworzony nowy obiekt tvTrend o domyślnie wytworzonych parametrach sID oraz sName.
Nowy obiekt ze wstępnie ustawionymi parametrami można wytworzyć również w karcie "Trendy".
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
var oTrend = oTView.AddTrend("t1", "Temperatura");
if (oTrend)
{
// OK
}
else
{
// Błąd
}
© MICROSYS, spol. s r.o.