Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PointsMaxVisibleCount - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Maksymalna ilość wyświetlonych punktów w zakresie przeglądarki.
Składnia:
Long PointsMaxVisibleCount
Wołanie:
oTView.PointsMaxVisibleCount = n
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Maksymalna ilość punktów wyświetlonych w jednym przebiegu" tego obiektu.

Wstępnie ustawioną wartością jest 8000.

 

Jeżeli na przykład wartość właściwości jest ustawiona na 5000, wtedy w przypadku, kiedy przeglądarka powinna wyświetlić w zakresie osi czasu 7000 wartości, to zostanie wyświetlonych tylko 5000 najstarszych wartości.

Wartość tej stałej jest przesyłana również na serwer, który z powrotem do klienta przesyła najwyżej tyle wartości, ile jest ustawionych w tej właściwości.

Na Ilość przesłanych danych z serwera do klienta wpływa jeszcze ustawienie konfiguratora "Maksymalna ilość punktów trendu (jednej zmiennej) w jednej wiadomości".

Jeżeli PointsMaxVisibleCount=-1, wtedy ilość wyświetlonych punktów jest ograniczona maksymalną wielkością bufora dla danych, która jest równa 60000.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.PointsMaxVisibleCount = 10000;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice