Update cookies preferences
Promotic

PointsMaxVisibleCount - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Maksymalna ilość wyświetlonych punktów w zakresie przeglądarki.
Składnia:
Long PointsMaxVisibleCount
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Maksymalna ilość punktów wyświetlonych w jednym przebiegu" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Domyślną wartością jest 8000.
 
Jeżeli na przykład wartość właściwości jest ustawiona na 5000, wtedy w przypadku, kiedy przeglądarka powinna wyświetlić w zakresie osi czasu 7000 wartości, to zostanie wyświetlonych tylko 5000 najstarszych wartości. Wartość tej stałej jest przesyłana również do serwera, który z powrotem do klienta przesyła najwyżej tyle wartości, ile jest ustawionych w tej właściwości.
Na Ilość punktów przesłanych z serwera do klienta wpływa jeszcze ustawienie konfiguratora "Maksymalna ilość punktów trendu (jednej zmiennej) w jednej wiadomości".
Jeżeli PointsMaxVisibleCount=-1, wtedy ilość wyświetlonych punktów jest ograniczona maksymalną wielkością bufora dla danych, która jest równa 60000.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nMaxVis = oTView.PointsMaxVisibleCount;   // Odczyt z właściwości
oTView.PointsMaxVisibleCount = 10000;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.