Promotic

CursorTimeLocation - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Umiejscowienie czasu kursora.
Składnia:
Long CursorTimeLocation
Wartości:
0 - nie jest wyświetlany
1 (domyślnie) - jest wyświetlany u dołu wewnątrz obszaru wykresu
2 - jest wyświetlany u góry wewnątrz obszaru wykresu
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wyświetl czas kursoru" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Czas odpowiadajócy pionowej linii kursora jest wypisywany do obszaru wykresu.
Format oraz czcionka wypisu jest taki sam jak w przypadku podziałki czasu, patrz LabelFormat, LabelFont.
Wartość czasu kursora można stwierdzić w skrypcie przy pomocy właściwości CursorTime.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.CursorTime (właściwość)
- tvTrend.CursorLevel (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nCursorTimeLoc = oTView.CursorTimeLocation;   // Odczyt z właściwości
oTView.CursorTimeLocation = 1;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.