Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorTimeLocation - wlaściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Umiejscowienie czasu kursora.
Składnia:
Long CursorTimeLocation
Wołanie:
oTView.CursorTimeLocation = n
Wartości:
0 - nie jest wyświetlany
1 (domyślnie) - jest wyświetlany na dole wewnątrz obszaru wykresu
2 - jest wyświetlany na górze wewnątrz obszaru wykresu
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wyświetlić czas kursoru" niniejszego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

 
Czas odpowiadajócy pionowej linii kursora jest wypisywany do obszaru wykresu.

Format oraz czcionka wypisu jest taki sam jak w przypadku podziałki czasu, patrz LabelFormat,LabelFont.

Wartość czasu kursora można stwierdzić w skrypcie przy pomocy właściwości CursorTime.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice