Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorTimeColor - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Kolor etykiety czasu kursora.
Składnia:
String CursorTimeColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor etykietki czasu kursora" tego obiektu.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var sCursorTimeColor = oTView.CursorTimeColor;  //odczyt

oTView.CursorTimeColor = "#00ff00";  //zapis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice