Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorTimeColor - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Kolor etykiety czasu kursora.
Składnia:
String CursorTimeColor
Wołanie:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w postaci "#RRGGBB"
oTView.CursorTimeColor = "#0000ff"
sColor = oTView.CursorTimeColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor etykietki czasu kursora" tego obiektu.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w postaci "#RRGGBB".

Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.CursorTimeColor = "#00ff00";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice