Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableRowHigh - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Wysokość wiersza danych w trybie tabelkowym (w pikselach).
Składnia:
Long TableRowHigh
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wysokość wiersza" tego obiektu.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.ViewMode (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nTableRowHigh = oTView.TableRowHigh;  //odczyt

oTView.TableRowHigh = 15;  //zapis
Przykład2:
Patrz kompleksowy przykład w metodzie TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice