Promotic

TableRowHigh - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Wysokość wiersza danych w trybie tabelkowym (w pikselach).
Składnia:
Long TableRowHigh
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wysokość wiersza" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.ViewMode (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nTableRowHigh = oTView.TableRowHigh;   // Odczyt z właściwości

oTView.TableRowHigh = 15;   // Zapis do właściwości
Przykład2:
Patrz kompleksowy przykład w metodzie TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.