Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeZoomMax - wlaściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Maksymalny zakres (długość) osi czasu przeglądarki. W przeglądarce nie można ustawić większego zakresu osi czasu niż TimeZoomMax.
Składnia:
Variant TimeZoomMax
Wołanie:
oTView.TimeZoomMax = n
Wartości:
wartość liczbowa - Długość osi czasu jest podawana w liczbie rzeczywistej oznaczającej ilość dni (np. 0.5 oznacza pół dnia). Wartość -1 oznacza, że maksymalny zakres osi czasu nie jest ograniczony.
wartość tekstowa - Zakres czasu można ustawić w formie tekstu. W tym przypadku jest to liczba rzeczywista za którą znajduje się identyfikator wartości czasowej (sec,min,hour,day). Przykład: "1.5sec", "1min30sec".
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Maksymalny zakres osi czasu" niniejszego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

W przypadku odczytu z właściwości zawsze jest zwracana wartość liczbowa.

Wartość początkowa jest ustawiona na 1460, co odpowiada 4 latom.

Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
oTView.TimeZoomMax = 1.5;
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeZoomMax = "0.5day";
Przykład3:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeZoomMax = "1hour30min";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice