Promotic

TimeZoomMax - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Maksymalny zakres osi czasu przeglądarki.
W przeglądarce nie można ustawić większego zakresu osi czasu niż TimeZoomMax.
Składnia:
Variant TimeZoomMax
Wartości:
wartość liczbowa - Długość osi czasu jest podawana w liczbie rzeczywistej oznaczającej ilość dni (np. 0.5 oznacza pół dnia).
Wartość -1 oznacza, że maksymalny zakres osi czasu nie jest ograniczony.
wartość tekstowa - Przedział czasu można ustawić w formie tekstu.
W tym przypadku jest to liczba rzeczywista za którą znajduje się identyfikator wartości czasowej (sec,min,hour,day).
Przykład: "1.5sec", "1min30sec".
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Maksymalny zakres osi czasu" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
W przypadku odczytu z właściwości zawsze jest zwracana wartość liczbowa.
Wartość początkowa jest ustawiona na 1460, co odpowiada 4 latom.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TimeZoomMax = 1.5;
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeZoomMax = "0.5day";
Przykład3:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeZoomMax = "1hour30min";
© MICROSYS, spol. s r.o.