Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeType - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Typ wartości na osi poziomej. Pozioma oś może być albo osią czasu (standardowo) albo osią liczbową.
Składnia:
Long TimeType
Wołanie:
oTView.TimeType = n
Wartości:
1 - Pozioma oś jest osią liczbową (liczby rzeczywiste z częścią dziesiętną).

Wszystkie metody obiektu tvPoints, które w swoich parametrach lub zwróconych wartościach pracują z czasem, to zamiast wartości liczbowych przejmują liczby rzeczywiste z częścią dziesiętną.

Ma sens tylko dla trendów, które nie są podłączone do źródła danych (prócz zmiennych w obiekcie PmaTrendGroup).

2 (domyślnie) - Pozioma oś jest osią czasu.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
- tvPoints (obiekt)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nType = oTView.TimeType;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice