Update cookies preferences
Promotic

TimeType - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Typ wartości na osi poziomej. Pozioma oś może być albo osią czasu (domyślnie) lub osią liczbową.
Składnia:
Long TimeType
Wartości:
1 - Pozioma oś jest osią liczbową (liczby rzeczywiste z kropką dziesiętną).
Wszystkie metody obiektu tvPoints, które w swoich parametrach lub zwróconych wartościach pracują z czasem, to zamiast wartości liczbowych przejmują liczby rzeczywiste z częścią dziesiętną.
Ma to sens tylko dla trendów, które nie są podłączone do źródła danych (do zmiennej w obiekcie PmaTrendGroup).
2 (domyślnie) - Pozioma oś jest osią czasu.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- tvPoints (obiekt)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nType = oTView.TimeType;   // Odczyt z właściwości
oTView.TimeType = 2;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.