Promotic

SetUserControl - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Metoda włącza/wyłącza sterowanie przeglądarką przez użytkownika, na przykład wyłącza skrolowanie przez przeciągnięcie myszką lub na klawiaturze, zoomowanie przeciągnięciem myszką, itd. Domyślnie jest zezwolone pełne sterowanie przeglądarką za pomocą myszki i klawiatury.
Składnia:
Empty SetUserControl(String sOptions)
Parametry:
sOptions(String) Łańcuch tekstowy włącza/wyłącza przewijanie ciągnięciem myszki lub na klawiaturze, przybliżanie ci ągnięciem myszki, itd.
Następujące ßańcuchy można połączyć do jednego łańcucha przy pomocy separatora ;.
"zoomtime:xxx" - Ustawienie sterowania przybliżania na osi czasu:
"zoomtime:no" - Wyłączenie sterowania
"zoomtime:full" - Zezwolenie sterowania przy pomocy myszki i klawiatury
"zoomtime:mouse" - Zezwolenie sterowania tylko przy pomocy myszki
"zoomtime:key" - Zezwolenie sterowania tylko przy pomocy klawiatury
"zoomvalue:xxx" - Ustawienie sterowania przybliżania na osi wartości.
xxx ma takie same znaczenie jak w przypadku zoomtime.
"zoom:xxx" - Ustawienie sterowania przybliżania na osi wartości i na osi czasu.
xxx ma takie same znaczenie jak w przypadku zoomtime.
"scrolltime:xxx" - Ustawienie sterowania przewijania na osi czasu.
xxx ma takie same znaczenie jak w przypadku zoomtime.
"scrollvalue:xxx" - Ustawienie sterowania przewijania na osi wartości.
xxx ma takie same znaczenie jak w przypadku zoomtime.
"scroll:xxx" - Ustawienie sterowania przewijania na osi wartości i na osi czasu.
xxx ma takie same znaczenie jak w przypadku zoomtime.
"click:xxx" - Ustawienie sterowania po kliknięciu myszką w obszarze przebiegu trendów (wartości są wyświetlane tylko jeżeli jest wyłączone Autoscroll). Czcionka wyświetlanych etykiet jest taka sama jak czcionka etykiet podziałki wartości, patrz właściwość ScaleValue.
"click:no" - nie rób niczego
"click:showval(trend=near)" - wyświetli najbliższą wartość najbliższego trendu
"click:showval(trend=active)" - wyświetli najbliższą wartość aktywnego trendu
"click:showval(trend=all)" - wyświetli najbliższą wartość wszystkich trendów
"click:showvalname(trend=near)" - wyświetli najbliższą wartość i nazwę najbliższego trendu
"click:showvalname(trend=active)" - wyświetli najbliższą wartość i nazwę aktywnego trendu
"click:showvalname(trend=all)" - wyświetli najbliższą wartość i nazwę wszystkich trendów
"click:showvaltime(trend=near)" - wyświetli najbliższą wartość oraz czas najbliższego trendu
"click:showvaltime(trend=active)" - wyświetli najbliższą wartość oraz czas aktywnego trendu
"click:showvaltime(trend=all)" - wyświetli najbliższą wartość oraz czas wszystkich trendów
"click:showvaltimename(trend=near)" - wyświetli najbliższą wartość, czas oraz nazwę najbliższego trendu
"click:showvaltimename(trend=active)" - wyświetli najbliższą wartość, czas oraz nazwę aktywnego trendu
"click:showvaltimename(trend=all)" - wyświetli najbliższą wartość, czas oraz nazwę wszystkich trendów
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Sterowanie z klawiatury nie działa przy sterowaniu przeglądarką znajdującą się na stronie HTML, w tych przypadkach przeglądarkę jest konieczne ustawiać przy pomocy zdarzeń strony HTML.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.SetUserControl("zoom:no;scrolltime:mouse;click:showval(trend=near)");
© MICROSYS, spol. s r.o.