Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt tvGraph (Wykres TrendViewer)

Opis:
Obiekt do kreślania przebiegu trendu, tzn. punktów danych wczytanych do obiektu tvTrend.Points.

Patrz: tvGraph - Szczegółowy opis obiektu
Właściwości i metody:
Color Kolor linii wykresu
FillColor Kolor wypełnienia wykresu
FillColor2 Kolor wypełnienia wykresu
FillType Typ wypełnienia onszaru wykresu trendu
GetValidityFce Zwraca tekst - funkcja ważności obiektu tvGraph
ID Identyfikator tego obiektu
LineType Typ linii łączącej punkty wykresu
PointsColor Kolor znaku punktów danych trendu w pikselach
PointsSize Wielkość znaku punktów danych trendu (w pikselach)
PointsType Typ wyświetlenia znaku punktów danych trendu
PointsVisible Widoczność znaków punktów danych trendu
SetValidityFce Ustawia funkcję ważności dla obiektu tvGraph
TableAlign Typ wyrównania wartości w kolumnach w trybie tabelkowym
TableBgColor Kolor tła kolumny wartości w trybie tabelkowym
TableFont Czcionka pisma w kolumnie wartości w trybie tabelkowym
TableFormat Format kolumny wartości w trybie tabelkowym
TableFormatType Typ określania formatu wartości w trybie tabelkowym
TableTextColor Kolor tekstów w kolumnie w trybie tabelkowym
Type Typ wyświetlenia przebiegu trendu
ValuesVisible Widoczność wartości punktów danych trendu
Visible Widoczność obszaru przebiegu trendu
Width Szerokość linii (słupka, ...) wykresu (w pikselach)
Patrz również:
- tvTrend.Graphs (metoda)
Nawigacja:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice