Update cookies preferences
Promotic

ValuesVisible - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Widoczność wartości punktów danych trendu.
Składnia:
Boolean ValuesVisible
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb graficzny > Widoczność wartości" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.
 
Wartości są wyświetlane, jeżeli właściwość jest ustawiona na true. Równocześnie musi być długość bieżącej osi czasu (różnica właściwości PmgTrendViewer.TimeMax oraz PmgTrendViewer.TimeMin) mniejsze niż wynosi wartość właściwości PmgTrendViewer.TimeZoomMaxForValues.
Patrz również:
- tvGraph.PointsVisible (właściwość)
Przykład:
Ustawienie widzialności wyświetlenia wartości punktów dla poszczególnych obiektów tvGraph. Wartości punktów zostaną wyświetlona tylko jeżeli bieżąca długość osi czasu będzie mniejsze niż wartość właściwości PmgTrendViewer.TimeZoomMaxForValues, tzn. 1min30sec.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)");

oTView.TimeZoomMaxForValues = "1min30sec";
oTrend.GraphDefault.ValuesVisible = true;
if (oGraph)
{
oGraph.ValuesVisible = true;
oTView.Draw();
}
© MICROSYS, spol. s r.o.