Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GraphInit - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca inicjalizujący obiekt typu tvGraph do kreślania przebiegu trendów lub wartości trendów.
Składnia:
Object GraphInit
Wołanie:
oGraph = oTView.GraphInit
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Ten obiekt nie wykonuje kreślenia, obiekt ten służy tylko dla ustawienia wartości. Przy każdym wywołaniu metod AddTrend, InsertTrend (lub przy powstaniu nowego obiektu tvTrend w trybie runtime PROMOTIC na konfiguracyjnych stronach przeglądarki trendów), tzn. przy powstaniu nowego obiektu typu tvTrend najpierw dojdzie do skopiowania wszystkich właściwości obiektu GraphInit do obiektu tvTrend.GraphDefault, co oznacza, że jeżeli nie będą już dokonywane żadne zmiany we właściwościach obiektu tvTrend.GraphDefault, wtedy wszystkie w ten sposób wytworzone obiekty tvTrend będą graficznie wyświetlane według ustawienia skopiowanego z obiektu GraphInit.

Jeżeli następnie zostanie zmieniona właściwość w obiekcie tvTrend.GraphDefault, wtedy zmiana ta NIE zostanie skopiowana z powrotem do obiektu GraphInit.

Przykład:
Ustawia właściwość Color obiektu inicializacyjnego typu tvGraph.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphInit = oTView.GraphInit;
oGraphInit.Color = "#00ff00";  //ustawienie koloru przy pomocy RGB String w postaci "#RRGGBB"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice