Update cookies preferences
Promotic

GraphInit - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca inicjalizujący obiekt typu tvGraph do rysowania przebiegu trendów lub wartości trendów.
Składnia:
Object GraphInit
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Ten obiekt nie wykonuje kreślenia, obiekt ten służy tylko do ustawienia wartości. Przy każdym wołaniu metod AddTrend, InsertTrend (lub przy powstaniu nowego obiektu tvTrend w runtime PROMOTIC na konfiguracyjnych stronach przeglądarki trendów), tzn. przy powstaniu nowego obiektu typu tvTrend najpierw dojdzie do skopiowania wszystkich właściwości obiektu GraphInit do obiektu tvTrend.GraphDefault, co oznacza, że jeżeli nie będą już dokonywane żadne zmiany właściwości obiektu tvTrend.GraphDefault, wtedy wszystkie w ten sposób wytworzone obiekty tvTrend będą graficznie wyświetlane według ustawienia skopiowanego z obiektu GraphInit.
Jeżeli następnie zostanie zmieniona właściwość w obiekcie tvTrend.GraphDefault, wtedy zmiana ta NIE zostanie skopiowana z powrotem do obiektu GraphInit.
Przykład:
Ustawia właściwość Color obiektu inicializacyjnego typu tvGraph.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphInit = oTView.GraphInit;
oGraphInit.Color = "#00ff00";   // ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
© MICROSYS, spol. s r.o.