Promotic

RemoveAllTrends - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Metoda służy do usunięcia wszystkich trendów, tzn. wszystkich obiektów tvTrend.
Składnia:
Empty RemoveAllTrends()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.RemoveAllTrends();
© MICROSYS, spol. s r.o.