Promotic

RemoveAllTrends - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Metoda slouží k smazání všech trendů, tzn. všech objektů typu tvTrend.
Syntaxe:
Empty RemoveAllTrends()
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.RemoveAllTrends();
© MICROSYS, spol. s r. o.