Promotic

RemoveAllTrends - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Metoda slouží k smazání všech trendů, tzn. všech objektů tvTrend.
Syntaxe:
Empty RemoveAllTrends()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.RemoveAllTrends();
© MICROSYS, spol. s r.o.