Promotic

TableTimeColumnWidth - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Šířka sloupce času v tabulkovém módu (v pixelech).
Syntaxe:
Long TableTimeColumnWidth
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Šířka sloupce" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.
Příklad:
Tento komplexní příklad nastaví vlastnosti použité pro zobrazení sloupce času a záhlaví tabulky v tabulkovém módu. Další nastavení vlastností pro zobrazení sloupců jednotlivých proměnných viz příklady v popisech objektů tvTrend a tvGraph.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TableTimeColumnWidth = 100;
oTView.TableTimeBgColor = "#808080";   // nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
oTView.TableTimeTextColor = "#800040";
oTView.TableTimeFormat = "%d.%m, %H:%M";
oTView.TableTimeFont.Size = 11;
oTView.TableTimeFont.Bold = true;
oTView.TableHeadBgColor = "#808080";
oTView.TableHeadTextColor = "#7800ff";
oTView.TableHeadFont.Bold = true;
oTView.TableHeadFont.Italic = true;
oTView.TableHeadRowHigh = 30;
© MICROSYS, spol. s r.o.