Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableTimeBgColor - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Barva pozadí sloupce času v tabulkovém módu.
Syntaxe:
String TableTimeBgColor
Volání:
oTView.TableTimeBgColor = "#00ff00" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oTView.TableTimeBgColor 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva pozadí" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Příklad:
Viz komplexní příklad v metodě TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice