Update cookies preferences
Promotic

Prohlížeč - karta objektu PmgTrendViewer

Popis:
Nastavení základních parametrů prohlížeče trendů
Konfigurátory:
Typ prohlížení datZobrazení buď formou tabulky hodnot nebo graficky.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ViewMode.
graph - grafický
table - tabulkový
Maximální počet bodů zobrazených jedním průběhemMaximální počet zobrazených bodů v rozsahu prohlížeče jedním trendem (průběhem).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PointsMaxVisibleCount.
Autoposun
Zapnout autoposun po startuPovolení/zákaz automatického skrolování.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Autoscroll.
Typ autoposunuTyp automatického skrolování.
0 - žádný autoposun - NEposunuje se.
10 - skroluj na nejnovější hodnotu - Pokud čas nejnovějšího bodu překročí čas pravého okraje (TimeMax), pak se posuň na čas tohoto bodu.
11 - pokud je nejnovější bod mimo, posuň se o délku - Pokud čas nejnovějšího bodu překročí čas pravého okraje (TimeMax), pak se posuň v čase o definovaný interval (AutoscrollSize).
20 - na aktuální čas - Pokud aktuální čas počítače překročí čas pravého okraje (TimeMax), pak se posuň na tento čas.
21 - pokud aktuální čas mimo, posuň se o délku - Pokud aktuální čas počítače překročí čas pravého okraje (TimeMax), pak se posuň v čase o definovaný interval (AutoscrollSize).
30 - skroluj vždy o délku - Posunuj se vždy v časových okamžicích definovaných 'periodou dočítání' (AutoscrollRate), posuň se vždy o definovaný interval (AutoscrollSize).
Perioda dočítání dat [sec]Perioda dočítaní dat v sekundách při zapnutém automatickém skrolování. Lze zadat hodnotu pouze větší nebo rovno 0.2 sekundy.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AutoscrollRate.
Způsob posunuJednotka hodnoty v konfigurátoru "Velikost posunu".
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AutoscrollSizeUnit.
0 - o interval v sekundách
1 - o násobek délky časové osy
Velikost posunuUrčuje, o jaký časový úsek se posune časová osa.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AutoscrollSize.
Zmenšení počtu bodů přepočtem v objektu PmaTrendGroup
Přepočítávat při rozsahu větším než (včetně)Při tomto a větších rozsazích časové osy bude trend server provádět přepočet počítaných hodnot, pokud počet vrácených bodů v tomto rozsahu by překročil PointsMaxVisibleCount.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TimeZoomMinForCompress.
Typ přepočtuTyp výpočtu počítaných hodnot
avg - průměr
avgweighted - vážený průměr
min - minimum
max - maximum
minmax - minimum a maximum
sum - součet
count - počet hodnot
first - první hodnota
Ovládání prohlížeče trendů
Na pozici kliknutí myši zobrazit popisek
nezobrazit
pouze u nejbližšího trendu
pouze u aktivního trendu
všech trendů
Obsah popisku
hodnota
hodnota - název
hodnota - čas
hodnota - čas - název

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.