Update cookies preferences
Promotic

Výběr časového rozpětí - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro výběr hodnoty časového rozpětí. Uživatel může zvolit časové rozpětí zadáním hodnoty dnů, hodin, minut a sekund nebo vybrat některé hodnoty z tabulky předdefinovaných rozsahů.
Konfigurátory:
Dny [day]Počet dnů. Zadává se jako reálné číslo následované identifikátorem day.
Hodiny [hour]Počet hodin. Zadává se jako reálné číslo následované identifikátorem hour.
Minuty [min]Počet minut. Zadává se jako reálné číslo následované identifikátorem min.
Sekundy [sec]Počet sekund. Zadává se jako reálné číslo následované identifikátorem sec.
neomezenoSlouží pro zadání neomezeného časového rozpětí.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- Výběr časového rozpětí
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.