Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Výběr časového rozsahu - konfigurační okno

Popis:
Okno je určeno pro výběr hodnoty časového rozsahu. Uživatel může zvolit časový rozsah zadáním hodnoty dnů, hodin, minut a sekund nebo výběrem některé hodnoty z tabulky předdefinovaných rozsahů.
Konfigurátory:
Dny [day]Počet dnů. Zadává se jako reálné číslo následované identifikátorem časového rozsahu den (day).
Hodiny [hour]Počet hodin. Zadává se jako reálné číslo následované identifikátorem časového rozsahu hodina (hour).
Minuty [min]Počet minut. Zadává se jako reálné číslo následované identifikátorem časového rozsahu minuta (min).
Sekundy [sec]Počet sekund. Zadává se jako reálné číslo následované identifikátorem časového rozsahu sekunda (sec).
neomezenoSlouží pro zadání neomezeného časového rozsahu.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice