Update cookies preferences
Promotic

Wybór przedziału czasu - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do wyboru wartości przedziału czasu. Użytkownik może wybrać przedział czasu poprzez określenie wartości dni, godzin, minut oraz sekund lub wybrać wartości z tabeli predefiniowanych zakresów.
Konfiguratory:
Dni [day]Ilość dni. Określa się liczbą rzeczywistą wraz z identyfikatorem day.
Godziny [hour]Ilość godzin. Określa się liczbą rzeczywistą wraz z identyfikatorem hour.
Minuty [min]Ilość minut. Określa się liczbą rzeczywistą wraz z identyfikatorem min.
Sekundy [sec]Ilość sekund. Określa się liczbą rzeczywistą wraz z identyfikatorem sec.
nieograniczoneSłuży do wprowadzania nieograniczonego przedziału czasu.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.