Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Przeglądarka - karta obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Ustawienie podstawowych parametrów przeglądarki trendów
Pozycje konfiguracji:
Typ wyświetlania danychWyświetlanie w formie tabelkowej lub graficznie.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ViewMode.

graph - graficzny
table - tabelkowy
Maksymalna ilość punktów wyświetlonych w jednym przebieguMaksymalna ilość punktów wyświetlonych w zakresie przeglądarki w jednym trendzie (przebiegu).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PointsMaxVisibleCount.

Automatyczne przewijanie
Włącz automatyczne przewijanie po starcieZezwolenie/zakaz automatycznego przewijania.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Autoscroll.

Typ automatycznego przewijaniaTyp automatycznego przewijania.
0 - bez automatycznego przewijania - NIE przewija się.
10 - przewiń do najnowszej wartości - Jeżeli czas najnowszego punktu przekroczy czas prawej krawędzi (TimeMax), wtedy przewiń na czas danego punktu.
11 - jeżeli najnowszy punkt znajduje się poza ekranem, przewiń o długość - Jeżeli czas najnowszego punktu przekroczy czas prawej krawędzi (TimeMax), wtedy przewiń w czasie o określony przedział (AutoscrollSize).
20 - przewiń do czasu bieżącego wartości - Jeżeli czas bieżący komputera przekroczy czas prawej krawędzi (TimeMax), wtedy przewiń na ten czas.
21 - jeżeli bieżączy czas znajduje się poza ekranem, przewiń o długość - Jeżeli czas bieżący komputera przekroczy czas prawej krawędzi (TimeMax), wtedy przewiń w czasie o określony przedział (AutoscrollSize).
30 - przewiń zawsze o długość - Zawsze przewiń w konkretnym czasie określonym 'periodem doładowania' (AutoscrollRate), zawsze przewiń o określony przedział czasu (AutoscrollSize).
Period doładowania danych [sec]Period odczytywania danych w sekundach przy włączonym autmoatycznym przewijaniu. Można wprowadzić wartość tylko większe lub równe 0.2 sekundy.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AutoscrollRate.

Sposób przewijaniaJednostka wartości w konfiguratorze "Wielkość przewijania".

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AutoscrollSizeUnit.

0 - o okres czasu w sekundach
1 - o wielokrotność długości osi czasu
Wielkość przewijaniaOkreśla, o jaki odcinek czasu zostanie przesunięta oś czasu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AutoscrollSize.

Zmniejszenie ilości punktów poprzez przeliczenie w obiekcie PmaTrendGroup
Minimalny zakres osi czasu do przeliczania punktówPrzy ustawionych lub większych zakresach osi czasu trend serwer będzie wykonywać przeliczanie uzyskiwanych wartości, jeżeli ilość zwróconych punktów w tym zakresie przekroczy PointsMaxVisibleCount.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TimeZoomMinForCompress.

Typ przeliczeniaTyp przeliczenia uzyskiwanych danych
avg - średnia
avgweighted - Średnia ważona
min - minimum
max - maksymum
minmax - minimum oraz maksymum
sum - suma
count - ilość wartości
first - pierwsza wartość
Sterowanie przeglądarką trendów
W miejscu kliknięcia myszki wyświetl etykietę
nie wyświetlać
tylko przy najbliższym trendzie
tylko przy trendzie aktywnym
wszystkich trendach
Zawartość etykiety
wartość
wartość - nazwa
wartość - czas
wartość - czas - nazwa

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice