Promotic

TimeZoomMinForCompress - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Minimalny zakres (długość) osi czasu przeglądarki, dla którego bądzie dokonywane przeliczanie wartości do wyświetlenia.
Składnia:
Variant TimeZoomMinForCompress
Wartości:
wartość liczbowa - Długość osi czasu jest podawana w liczbie rzeczywistej oznaczającej ilość dni (np. 0.5 oznacza pół dnia).
Wartość -1 oznacza, że przeliczanie nie jest wykonywane, serwer trendów zwraca zawsze wszystkie punkty, lecz maksymalnie PointsMaxVisibleCount.
wartość tekstowa - Przedział czasu można ustawić w formie tekstu.
W tym przypadku jest to liczba rzeczywista za którą znajduje się identyfikator wartości czasowej (sec,min,hour,day).
Przykład: "1.5sec", "1min30sec".
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Minimalny zakres osi czasu do przeliczania punktów" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
W przypadku odczytu z właściwości zawsze jest zwracana wartość liczbowa.
Wartość początkowa jest ustawiona na "90day".

Jeżeli bieżący zakres osi czasu (TimeMax - TimeMin) przekroczy wartość TimeZoomMinForCompress a równocześnie ilość punktów zapisanych przez trend serwer (przy pomocy obiektu PmaTrendGroup) w tym zakresie przekroczy wartość PointsMaxVisibleCount, wtedy serwer trendów wykona przeliczanie wartości, do przeglądarki jest zwrócone tylko PointsMaxVisibleCount punktów obliczonych według CompressType. Serwer trendów wytwarza dane w odpowiedzi na wymóg danych następująco: Zakres osi czasu jest rozdzielony do takich samych przedziałów czasu o długości (TimeMax - TimeMin) / PointsMaxVisibleCount i w każdym takim przedziale jest przy pomocy metody CompressType przeliczany nowy punkt po czym zbiór w ten sposób przeliczonych punktów jest zwrócony do przeglądarki.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.TimeZoomMax (właściwość)
- PmgTrendViewer.TimeMin (właściwość)
- PmgTrendViewer.TimeMax (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TimeZoomMinForCompress = 1/24;
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeZoomMinForCompress = "1.5hour";
Przykład3:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeZoomMinForCompress = "1hour30min";
© MICROSYS, spol. s r. o.