Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeZoomMinForCompress - wlaściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Minimalny zakres (długość) osi czasu przeglądarki, dla którego bądzie dokonywane przeliczanie wartości do wyświetlenia.
Składnia:
Variant TimeZoomMinForCompress
Wołanie:
oTView.TimeZoomMinForCompress = n
Wartości:
wartość liczbowa - Długość osi czasu jest podawana w liczbie rzeczywistej oznaczającej ilość dni (np. 0.5 oznacza pół dnia). Wartość -1 oznacza, że przeliczanie nie jest wykonywane, serwer trendów zwraca zawsze wszystkie punkty, lecz maksymalnie PointsMaxVisibleCount.
wartość tekstowa - Zakres czasu można ustawić w formie tekstu. W tym przypadku jest to liczba rzeczywista za którą znajduje się identyfikator wartości czasowej (sec,min,hour,day). Przykład: "1.5sec", "1min30sec".
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Minimalny zakres osi czasu do przeliczania punktów" niniejszego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

W przypadku odczytu z właściwości zawsze jest zwracana wartość liczbowa.

Wartość początkowa jest ustawiona na "90day".

Jeżeli bieżący zakres osi czasu (TimeMax - TimeMin) przekroczy wartość TimeZoomMinForCompress a równocześnie ilość punktów zapisanych przez trend serwer (przy pomocy obiektu PmaTrendGroup) w tym zakresie przekroczy wartość PointsMaxVisibleCount, wtedy serwer trendów wykona przeliczanie wartości, do przeglądarki jest zwrócone tylko PointsMaxVisibleCount punktów obliczonych według CompressType. Serwer trendów wytwarza dane w odpowiedzi na wymóg danych następująco: Zakres osi czasu jest rozdzielony do takich samych przedziałów czasu o długości (TimeMax - TimeMin) / PointsMaxVisibleCount i w każdym takim przedziale jest przy pomocy metody CompressType przeliczany nowy punkt po czym zbiór w ten sposób przeliczonych punktów jest zwrócony do przeglądarki.

Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
oTView.TimeZoomMinForCompress = 1/24;
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeZoomMinForCompress = "1.5hour";
Przykład3:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTView.TimeZoomMinForCompress = "1hour30min";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice