Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Draw - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Przerysowanie całego obiektu.

Metodę trzeba wywołać za każdym razem, kiedy trzeba uwidocznić zmiany właściwości obiektu.

Składnia:
Empty Draw()
Wołanie:
oTrend.Draw()
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice