Promotic

Draw - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Przerysowanie całego obiektu.
Metodę trzeba wywołać za każdym razem, kiedy trzeba uwidocznić zmiany właściwości obiektu.
Składnia:
Empty Draw()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.