Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AutoscrollSize - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Właściwość określa, o jaką wielkość ma być przewinięty wykres (przesunięcie osi czasu).
Składnia:
Double AutoscrollSize
Wołanie:
oTView.AutoscrollSize = n
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wielkość przewijania" tego obiektu.

Znaczenie wartości określa właściwość AutoscrollSizeUnit (krotność wielkości strony, czas w sekundach, najkrótszy period, ...).

Czas, w którym ma dojść do rolowania lub czy w ogóle ma dochodzić do rolowania, jest dany we właściwości AutoscrollType.

Do rolowania dochodzi tylko wtedy, jeżeli właściwość Autoscroll jest ustawiona na true.

Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.AutoscrollSize = 0.2;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice