Promotic

AutoscrollSize - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Właściwość określa, o jaką wielkość ma być przewinięty wykres (przesunięcie osi czasu).
Składnia:
Double AutoscrollSize
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wielkość przewijania" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Znaczenie wartości określa właściwość AutoscrollSizeUnit (krotność wielkości strony, czas w sekundach, najkrótszy period, ...).
Czas, w którym ma dojść do rolowania lub czy w ogóle ma dochodzić do rolowania, jest dany we właściwości AutoscrollType.
Do rolowania dochodzi tylko jeżeli właściwość Autoscroll jest ustawiona na true.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.Autoscroll (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nAutoSize = oTView.AutoscrollSize;   // Odczyt z właściwości
oTView.AutoscrollSize = 0.2;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.