Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TableHeadRowHigh - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Wysokość wiersza nagłówka w trybie tabelkowym (w pikselach).
Składnia:
Long TableHeadRowHigh
Wołanie:
oTView.TableHeadRowHigh = n
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wysokość wiersza" tego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.

Patrz również:
Przykład:
Patrz kompleksowy przykład w metodzie TableTimeColumnWidth.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice