Update cookies preferences
Promotic

AutoscrollType - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Typ rolowania automatycznego (tzn. automatycznego przesuwania osi czasu) przy włączonym autorolowaniu (przy ustawieniu właściwości Autoscroll na true)
Składnia:
Long AutoscrollType
Wartości:
0 - Bez rolowania
10 - Jeżeli czas najnowszej wartości trendu przekroczy czas krawędzi, wtedy dojdzie do przewinięcia na ten czas.
11 (domyślnie) - Jeżeli czas najnowszej wartości trendu przekroczy czas krawędzi, wtedy dojdzie do przewinięcia o AutoscrollSize, według AutoscrollSizeUnit.
20 - Jeżeli czas bieżący przekroczy czas krawędzi, wtedy dojdzie do przewinięcia na ten czas.
21 - Jeżeli czas bieżący przekroczy czas krawędzi, wtedy dojdzie do przewinięcia o AutoscrollSize, według AutoscrollSizeUnit.
30 - Do rolowania dochodzi zawsze przy tyknięciu wewnętrznego czasomierza, którego period jest określony przez ustawienie AutoscrollRate, przewijanie jest wykonywane o wielkość ustawioną w AutoscrollSize według AutoscrollSizeUnit.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ automatycznego przewijania" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nAutoType = oTView.AutoscrollType;   // Odczyt z właściwości
oTView.AutoscrollType = 11;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.