Promotic

Obiekt tvTicks (Wskazy podziałki TrendViewer)

Opis:
Obiekt dla konfiguracji ułożenia wskazów podziałki lub linii siatki
Właściwości i metody:
AlignTypeTyp wyrównania wskazów głównych podziałki, linii siatki wobec wartości na osi
AlignValueWartość wyrównania wskazów głównych opisów podziałki wobec wartości
CountTypeTyp określenia ilości wskazów głównych-opisów podziałki lub linii siatki
CountValueIlość wskazów głównych opisów podziałki
Notatka:
Obiekt typu tvTicks jest własnością dwu typów obiektów:
1) obiektem typu tvScale i jest dostępny przy pomocy właściwości tvScale.Ticks. Określa ilość wskazów głównych podziałki (dłuższych) oraz przyszeregowanie, które wartości na osi będą na wskazie głównym (a tym i opisem). Na przykład można określić, że opis ma być przy wartości na osi czasu o godz. 10:00 a następnie każdych 8 godzin. Ilość wskazów pozostałych (krótszych) jest określona właściwością MinorTicksNum.
lub

2) obiektem typu tvGrid i jest dostępny przy pomocy właściwości tvGrid.Ticks. Określa ilość linii siatki oraz przyszeregowanie, które wartości na osi będą zaznaczone linią siatki.


Jeżeli zostaną pozostawione ustawienia wstępne właściwości tego obiektu, wtedy ilość, lokacja oraz wyrównanie wskazów głównych (dłuższych) jest naliczane automatycznie a ułożenie linii siatki (pionowych lub poziomych) jest zawsze zgodne z ułożeniem wskazów odpowiedniej podziałki czasu lub podziałki wartości.
Obiekt jest wykorzystany tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Przykład:
Ustawienie ułożenia wskazów podziałki czasu i podziałki wartości
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTicks;
var oTView = pMe.Items("../TrendView");

oTicks = oTView.ScaleTime.Ticks;
oTicks.AlignType = 3;   // wyrównanie do wartości bezwzględnej
oTicks.AlignValue = 1/4;   // wyrównanie do wartości 06:00:00 osi czasu
oTicks.CountType = "count";
oTicks.CountValue = 4;   // ilość wskazów głównych jest 4

oTicks = oTView.ScaleValue.Ticks;
oTicks.AlignType = 3;   // wyrównanie do wartości bezwzględnej
oTicks.AlignValue = 0;   // wyrównanie do wartości 0 osi wartości
oTicks.CountType = "distancevalue";
oTicks.CountValue = 200;   // odległość dwu wskazów głównych jest 200
© MICROSYS, spol. s r.o.