Promotic

CountValue - właściwość obiektu tvTicks

Opis:
Ilość wskazów głównych opisów podziałki.
Składnia:
Variant CountValue
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest nie wykorzystana, jeżeli wartość we właściwości CountType jest "auto".
Jeżeli wartość jest większe niż 0, wtedy jest tutaj ustawiona wartość ilości wskazów według CountType.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.ScaleValue (właściwość)
- tvTicks.AlignValue (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTicks;
var oTView = pMe.Items("../TrendView");

oTicks = oTView.ScaleTime.Ticks;
oTicks.CountType = "count";
oTicks.CountValue = 4;

oTicks = oTView.ScaleValue.Ticks;
oTicks.CountType = "distancevalue";
oTicks.CountValue = 200;
Przykład2:
Patrz przykłady w opisie obiektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r.o.