Update cookies preferences
Promotic

ScaleTime - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca obiekt typu tvScale (podziałka czasu).
Składnia:
Object ScaleTime
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.ScaleValue (właściwość)
Przykład:
Ustawienie właściwości tvScale.LabelDistance (odległość deskrypcji podziałki od działek podziałki).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
oScaleTime.LabelDistance = 4;
© MICROSYS, spol. s r.o.