Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScaleTime - wlaściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca obiekt typu tvScale (podziałka czasu).
Składnia:
Object ScaleTime
Wołanie:
oScale = oTView.ScaleTime
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Patrz również:
Przykład:
Ustawienie właściwości tvScale.LabelDistance (odległości deskrypcji podziałki od działek podziałki).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe;
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
oScaleTime.LabelDistance = 4;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice